US Persons

Het Amerikaanse belastingsysteem is gebaseerd op nationaliteit en niet (alleen) op woonplaats. Dit betekent dat niet alleen elke inwoner van de VS, maar ook elke staatsburger van de VS (ongeacht het land waar die persoon woont), verplicht is om belastingaangifte te doen over zijn/haar vermogen. De enige voorwaarde daarbij is dat de inkomsten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Indien sprake is van passief burgerschap of indien men nooit een beroep heeft gedaan op financiële middelen in de VS is men toch belasting verschuldigd. Hierdoor kan het zijn dat door zogeheten US Persons zowel in de VS als in het woonland belasting betaald wordt over hetzelfde inkomen.

Oplossingen en mogelijkheden
Het is belangrijk om gespecialiseerde adviseurs in te schakelen die kunnen helpen bij de vaak ingewikkelde belastingsituaties die ontstaan. Ons belastingadvieskantoor heeft veel ervaring met het doen van Nederlandse aangiftes voor belastingplichtigen met de Amerikaanse nationaliteit. Door onze kennis van de Nederlandse belastingwetgeving kunnen wij US persons helpen om zo min mogelijk belasting te betalen in Nederland. Voor de Amerikaanse aangiftes en advies over de Amerikaanse belastingregels en mogelijkheden werken wij samen met diverse Amerikaanse belastingadviseurs.

FATCA
Op grond van het FATCA-verdrag (Foreign Account Tax Compliance Act) moet informatie met betrekking tot Amerikaanse belastingplichtigen worden gerapporteerd. Hiermee wil de VS vermogen en inkomen dat ten onrechte niet is aangegeven in de VS in de Amerikaanse belastingheffing betrekken. Het verdrag verplicht financiële instellingen om gegevens van klanten te inventariseren die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. Zij moeten deze gegevens doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst die deze op zijn beurt doorgeeft aan de Amerikaanse Belastingdienst.

Recovering lost assets

Het komt vaak voor dat er vermogen op een Amerikaanse bank staat waarvan men niet op de hoogte is of waar men niet bij kan. Dit kan zich ook voor doen bij nalatenschappen. Wij werken samen met een Amerikaanse organisatie die voor diverse van onze cliënten met succes dit vermogen weer beschikbaar heeft gemaakt, tegen een no cure no pay fee.

Neem contact op voor meer informatie.