Tarieven en werkwijze

Inkeerregeling

Tarieven

Elke fiscale situatie is uniek, zeker wanneer er internationale aspecten of grotere belangen meespelen. Aangezien iedere situatie weer anders is en vaak een andere aanpak vergt, hanteren wij geen standaardtarieven. Om uw fiscale situatie effectief en optimaal in te kunnen richten, werken wij met uurtarieven. Deze variëren van €175 tot € 285 per uur plus 21% BTW, afhankelijk van het type werkzaamheden en de complexiteit van uw situatie’.

Werkwijze

Als belastingadvieskantoor leggen wij nadruk op onze adviserende rol en op een complete service. Wij willen niet alleen een bepaald ‘product’ zo snel mogelijk afleveren, maar onze cliënten vanuit een totaalbenadering op meerdere gebieden een kwaliteitsoplossing bieden. Hierbij speelt ook de langere termijn een grote rol. Onze gedegen werkwijze vertaalt zich naar onze cliënten vaak in forse besparingen zodat onze kosten vaak op kortere of langere termijn worden terugverdiend. Uiteraard binnen de beperkingen van de wet en de belastingverdragen. Ook heeft u in ieder geval de zekerheid dat uw belangen zo goed mogelijk zijn behartigd. Daarnaast is het uiteraard van belang dat u aan uw verplichtingen voldoet jegens de Belastingdienst, zodat u niet later voor verrassingen en boetes komt te staan.

Uw situatie voorleggen

Stap 1. U kunt uw situatie in eerste instantie vrijblijvend aan ons voorleggen per email of door het contactformulier in te vullen. Beschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en voeg bijvoorbeeld uw laatste aangifte toe.

Stap 2. Een van onze adviseurs bekijkt uw situatie en reageert inhoudelijk op uw email met eventuele aanvullende vragen, wat er in uw situatie van belang is, wat wij voor u kunnen betekenen; het betreffende uurtarief en zo mogelijk een schatting van de benodigde tijd.

Stap 3. Indien u graag van onze diensten gebruik wilt maken, vervolgen wij het contact per email en/ of kunt u een afspraak maken voor een video call, telefonisch consult*, of gesprek op kantoor in Maassluis. Wij zullen u dan informeren over het verdere traject.

*) Voor een initiële of oriënterende bespreking per telefoon of video call geldt ook ons uurtarief. In een dergelijk gesprek wordt immers ook al belastingadvies gegeven specifiek gericht op uw situatie. Voor de volledigheid vermelden wij, dat wij ook bij een oriënterend gesprek en bij incidenteel advies, minimaal 2 uur rekenen in verband met de voorbereidings- en verwerkingstijd achteraf die hierbij nodig is.