Stamrecht BV

stamrecht

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om een ontslagvergoeding onder te brengen in een zogenaamd stamrecht BV, waardoor niet direct over het hele bedrag belasting betaald behoefde te worden. Dit om te voorkomen dat ineens een fors bedrag aan belastingheffing moest worden betaald in het hoge tarief van 52%. Indien u voor deze datum een stamrecht BV heeft opgericht, bent u pas belasting verschuldigd op het moment dat u het geld daadwerkelijk nodig hebt en uit de BV haalt. Ondertussen kunt u het vermogen in de stamrecht BV gebruiken voor bijvoorbeeld beleggingen, een hypotheek of voor het starten van een onderneming. De stamrecht uitkering is daarmee een flexibele variant.

Sinds 1 januari 2014 is deze mogelijkheid afgeschaft, aangezien het kabinet zogenaamde beklemde vermogens zoveel mogelijk vrij wil maken om de economie te stimuleren. Huidige stamrechtsituaties kunnen wel doorlopen.

Eenmalige uitkering 80%
In 2014 bestond tevens eenmalig de mogelijkheid dat uw werkgever een bestaand stamrecht uitkeerde met een korting van 20 procent. Hiervoor moest het uit te keren bedrag wel vóór 15 november 2013 deel uitmaken van de stamrechtgelden. In het geval van een stamrecht van € 100.000, was 80 procent ofwel € 80.000 belast en ontving u 20 procent ofwel € 20.000 onbelast, kort gezegd. Er werd dan geen revisierente (ad 20%) geheven.

Indien u een stamrecht BV heeft en advies wilt over uw mogelijkheden hiermee, kunt u bij ons terecht.