Missie

Iedereen heeft te maken met belastingen. Onze missie is om iedere belastingplichtige – particulier of onderneming – een optimale oplossing te bieden voor hun fiscaal-financiële wensen en verplichtingen. Dit bereiken wij door voor onze cliënten zoveel mogelijk belasting te besparen, de administratieve zaken professioneel te verzorgen en dit te begeleiden met pro-actieve advisering.

Omdat de belangen van onze cliënten centraal staan voor ons, zetten wij graag die extra stap om het beste resultaat te bereiken. Als uw vertrouwde adviseur besparen wij u tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

Persoonlijke dienstverlening

Bij het onafhankelijke team van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs staan de belangen van de cliënt nog steeds centraal. Vertrouwen en een persoonlijke, flexibele opstelling zijn sleutelwoorden in het functioneren van ons kantoor. Concreet betekent dit voor u direct en pro-actief communiceren met uw contactpersoon en snelle actie waar nodig. Als uw vertrouwde adviseur staan wij tot uw beschikking wanneer u ons nodig heeft en zetten wij graag die extra stap voor u! Bovendien hebben wij het doorzettingsvermogen om er voor u altijd het maximale uit te halen.

Netwerk

Ons kantoor werkt samen met een uitgebreid en internationaal netwerk van financiële dienstverleners, onder andere notarissen, (AA) accountants, fiscaal juristen, hypotheekadviseurs en financieel planners. Zo kunt u via ons kantoor een totaalpakket aan diensten bereiken.

Aanspreekpunt voor Belastingdienst

Wij hebben als belastingadvieskantoor directe contacten bij de Belastingdienst en wij weten dan ook waar wij welke vraag moeten stellen. Veel van onze cliënten maken gebruik van een adresregeling, waarbij alle belastingcorrespondentie eerst naar ons kantooradres komt en vervolgens voorzien van advies wordt doorgezonden.

Sponsoring

Wij sponsoren diverse organisaties die zich wereldwijd waar nodig inzetten op het gebied van jeugd en onderwijs, noodhulp, daklozen, gezondheid en vluchtelingen. Wij ondersteunen ook het RRT Rapid Relief Team financieel ter ondersteuning van hun hulp bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als belastingadvieskantoor zijn wij ons zeer bewust van onze maatschappelijke functie. Onze taak is onder meer dat wij belastingplichtigen helpen om hun belastingzaken in orde te krijgen, en daarbij als intermediair op te treden richting Belastingdienst. In bijvoorbeeld gevallen waarbij een belastingplichtige zich in financiële moeilijkheden bevindt of zich in het nauw gedreven voelt door een grote organisatie als de Belastingdienst, willen wij graag bijstaan en ook wijzen op de rechten die een belastingplichtige heeft.

Ook milieubewustzijn is belangrijk op ons kantoor. In onze kantoororganisatie houden wij rekening met het milieu door onder meer zo min mogelijk papier te gebruiken en gebruik te maken van milieuvriendelijke en energiezuinige apparatuur. Bovendien adviseren wij onze cliënten op het terrein van milieubewustzijn en de hiervoor bestaande fiscale faciliteiten.