Kwaliteit

Kwaliteit

Als particulier of ondernemer wilt u zeker weten dat u deskundig en professioneel bijgestaan wordt in uw fiscale zaken. Voor ons heeft de kwaliteit voor onze cliënten dan ook hoogste prioriteit, zodat u kunt rekenen op deskundigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Hieronder leest u meer hoe wij dit waar maken.

Hier hoort ook bij dat als het gevraagde de reikwijdte van onze diensten of kennis te buiten gaat, wij hiervoor andere professionele dienstverleners uit ons netwerk consulteren zodat u verzekerd bent van het beste advies. Ook zijn wij aangesloten bij Fiscount;  kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche.

Educatie

Onze medewerkers zijn onder meer opgeleid in belastingwetgeving, bedrijfsadministratie en internationaal belastingrecht. In de constant wijzigende financiële en fiscale wereld is het bijhouden van ontwikkelingen, wetswijzigingen en rechtsspraak echter ook van essentieel belang. Daarom blijven de medewerkers van ons kantoor zich ook continu bijscholen.

Dit gebeurt niet alleen door middel van dagelijkse fiscale en accountancy nieuwsberichten en vaktijdschriften, maar ook met cursussen en seminars bij gerenommeerde organisaties en sprekers. Uiteraard profiteert u als cliënt direct van de in de praktijk gebrachte kennis.

Beconregistratie

Ons kantoor bezit sinds 1986 een belastingconsulentennummer en is hiermee geregistreerd bij de Belastingdienst als bevoegd voor het indienen van fiscale aangiften. Tevens hebben wij als geregistreerde belastingconsulent enige voorrechten bij de Belastingdienst, zoals de mogelijkheid (verlengd) uitstel te verkrijgen voor indiening van aangiften en directe toegang tot de Belastingdienst onder andere via de Helpdesk Intermediairs.

Onafhankelijkheid

Aangezien wij als belastingadviseurs veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en het belang van de cliënt, hebben wij bijvoorbeeld niet meegedaan aan Horizontaal Toezicht-projecten van de Belastingdienst. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs wil u blijven bedienen uit eigen professionele inzichten en zonder vooraf afspraken met de fiscus, die beperkend kunnen uitwerken.

Integriteit

Uiteraard betekent het ook dat wij altijd integer en binnen de kaders van de wet opereren. Bij door ons geleverde diensten zoals een jaarrekening of fiscale aangifte, verwachten wij dan ook openheid en zekerheid van onze cliënten over de correctheid van verwerkte gegevens, zodat ook derde partijen zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of banken van objectiviteit en juistheid uit kunnen gaan.

Vertrouwelijkheid

Als belastingadvieskantoor zijn wij gewend te werken met zeer vertrouwelijke informatie van onze cliënten; uiteraard nemen wij alle nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen. Zowel middels professionele databescherming bij het digitale dossier als gecertificeerde archiefvernietiging bij het (overbodige) papieren archief. Voor het beveiligd verzenden van documenten gebruiken wij Secudoc. Uiteraard worden de gegevens niet aan derden verstrekt, behalve aan toepasselijke instanties als de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en gaan ook intern zorgvuldig met de gegevens om. Meer hierover kunt lezen in onze Privacy verklaring.

Geregistreerd c.q. aangesloten bij:

 

Belastingdienst
Kamer van Koophandel
Fiscount
Fiscaal Studie – en Documentatie Centrum
fiscaal-adviseur Fiscaal adviseur
West Holland Foreign Investment Agency