Inkeer actualiteiten


Box 3 inkomstenbelasting actueel

4 juli 2022

Op 10 juni verstuurde de Belastingdienst een aankondiging aan bezwaarmakers dat er voor hen in navolging van de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 rechtsherstel zou komen. Vervolgens stuurde de Belastingdienst een brief met datum 18 juni … Lees verder


Opbrengst programma verhuld vermogen 2021

24 mei 2022

In 2021 heeft het programma Verhuld vermogen van de Belastingdienst een totale opbrengst van ruim € 488 miljoen aan belastingcorrecties inclusief boete en rente opgeleverd.  Het programma Verhuld vermogen richt zich op het voorkomen van het buiten het zicht houden … Lees verder


expat tax advice

Inkeerregeling en box 3 ontwikkelingen

14 april 2022

De recente box-3 ontwikkelingen hebben ook invloed op de inkeerregeling, of meer specifiek, op de vaststellingsovereenkomsten. Dit geldt voor de jaren 2017 t/m 2020; het kerstarrest heeft geen betrekking op de jaren daarvoor. In de vaststellingsovereenkomst kan geen definitieve uitspraak … Lees verder


Toepassing correctiebeleid bij navordering afhankelijk van kennis belastingambtenaar

1 maart 2022

Het Hof Amsterdam oordeelt dat de Belastingdienst willekeurig heeft gehandeld in de toepassing van het correctiebeleid voor navordering. Het betreft een uitspraak in de zaak van een belastingplichtige X die het niet eens is met de navorderingsaanslagen IB/PVV over de … Lees verder


Mogelijk vermogens boven €1 miljoen zwaarder belast

Hoge Raad-arrest inzake box 3-heffing

21 februari 2022

Hoge Raad-arrest inzake box 3-heffing Zoals u wellicht uit de pers hebt vernomen, heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 geoordeeld dat de forfaitaire berekening van de box 3-belasting in 2017 en 2018 onevenredig zwaar drukt en daarmee in … Lees verder


Verhuld vermogen

190 miljoen opbrengst verhuld vermogen in 2020

18 juni 2021

In 2020 was de opbrengst van het Belastingdienst programma ‘Verhuld vermogen’ 190 miljoen aan alsnog opgelegde belastingen, boetes en rente. Dit was de opbrengst van ruim 2600 potentiële verhullingszaken, elk met substantiële bedragen boven de tienduizend euro. Meestal ging het … Lees verder


onwetendheid bij niet opgegeven buitenlands vermogen

Spaargeld opgebouwd in het buitenland helemaal terugbetalen aan fiscus

26 april 2021

In onze praktijk zien wij het regelmatig. Mensen die jarenlang regelmatig in het buitenland verbleven voor (seizoens)werk, bijvoorbeeld in de recreatieve sector, of daar een huisje hebben dat ze ook verhuren. Het geld dat ze daarmee verdienden, hebben ze in … Lees verder


Alsnog strafvervolging voor witwassen na inkeerregeling?

23 maart 2021

Recent werd na een inkeertraject alsnog een poging tot strafvervolging voor witwassen gedaan door de Officier van Justitie. In deze zaak is uitspraak gedaan ten gunste van de aangeklaagde belastingplichtige. Deze had volgens de strafkamer van Hof ‘s-Hertogenbosch weliswaar geld … Lees verder


Opluchting na inkeerregeling

Opluchting na inkeerregeling

18 december 2020

Ook nu nog kunt u alsnog uw niet aangegeven buitenlands vermogen aangeven. In veel gevallen is de aanleiding om in te keren een nalatenschap of een brief van de belastingdienst of vooraf ingevulde aangifte waaruit blijkt dat de buitenlandse rekening … Lees verder


gegevensuitwisseling nederland

Geld gespaard in het buitenland en nooit aangegeven bij de fiscus?

24 augustus 2020

U heeft in het verleden in het buitenland gewerkt en uw aldaar gespaarde geld op een buitenlandse rekening gezet. Toen u weer naar Nederland terug verhuisde, heeft u deze buitenlandse rekening aangehouden en nooit opgegeven bij de Belastingdienst. Vanaf het … Lees verder