Referenties

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

25 april 2022

emigreren en belasting

Staat er dit jaar bij u ook opeens een buitenlandse rekening vermeld in de vooraf ingevulde aangifte? U bent niet de enige. Verontruste telefoontjes over dit onderwerp zijn bij ons aan de orde van de dag. Zo belde er laatst iemand in paniek op over een rekening. Die zou niet meer actief zijn, maar achteraf gezien bestaat de rekening toch nog. Het saldo is echter gering, dus deze persoon hoefde zich geen zorgen te maken. Maar wanneer moet u wel echt actie ondernemen? Leg uw situatie aan ons voor zodat we u van advies kunnen voorzien.

Wat moet ik doen of juist niet doen?

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul, of er nu wel of geen saldo op staat. Als het saldo nul gewoon klopt, dan is er in principe geen reden om zorgen te maken. Verwijder de rekening of laat nul staan; er komen dan in de regel geen vragen meer. Mochten er toch nog vragen komen, dan is het wel fijn om een bewijs te kunnen leveren dat het saldo nul is. Daar zijn we u graag mee van dienst. We nemen dan het contact met de Belastingdienst, wat vaak moeizaam en langzaam is, van u over.

Geen reden om u zorgen te maken dus. Maar heeft er de laatste 12 jaar wel geld gestaan op uw buitenlandse rekening? Dan raden wij u aan om verdere actie te ondernemen.

Mocht er de laatste 12 jaar dus wel geld op uw rekening hebben gestaan, is het niet juist om akkoord te gaan met een saldo op nul. U loopt dan het risico op een boete van minimaal 150% en maximaal 300%. De fiscus heeft er namelijk wel inzage in of er wel of geen saldo op de rekening staat, ondanks dat het saldo in de vooraf ingevulde aangifte op nul is gezet.

Hoe zit het met het heffingsvrije bedrag ?

Als het totaal van de binnenlandse en/of buitenlandse saldi onder het heffingsvrije bedrag valt hoeft er niet ingekeerd te worden:

Ligt het bedrag boven deze grens?

Ligt het bedrag boven deze grens? Dan helpen wij u graag met de verdere stappen. Het is dan namelijk zaak om zo snel mogelijk alsnog melding te maken van uw vermogen. Di is eigenlijk niet meer de officiële inkeerregeling, omdat de fiscus reeds op de hoogte is van uw niet opgegeven vermogen. Maar de fiscus kan bij het alsnog aangeven van verzwegen buitenlands vermogen nog steeds eigen initiatief, medewerking en openheid van zaken belonen. Onze ervaring is dat de Belastingdienst hierbij een lagere boete kan opleggen. Bij volledige transparantie en medewerking van uw kant – bijvoorbeeld middels een gedetailleerd navorderingsvoorstel – is een boetepercentage van 135% niet ongewoon.

Maar hoe komt het dat een buitenlandse rekening opeens in de vooraf ingevulde aangifte staat vermeldt?

Doordat de fiscus wederom over nieuwe informatie beschikt over buitenlandse rekeningen kan het zijn dat bij u dit jaar voor het eerst een buitenlandse rekening staat vermeld.

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul. Bij navraag bij de fiscus gaf deze aan wel inzage te hebben of er wel of geen saldo op de rekening staat, dit is echter niet eenduidig per belastingplichtige. Er is daarom besloten om bij alle betreffende belastingplichtigen de buitenlandse rekening te vermelden in de vooraf ingevulde aangifte en het saldo op nul te stellen.

In sommige gevallen gaat het om een bankrekening waar u echt al meer dan 12 jaar geen gebruik van heeft gemaakt en waar al lang niets op staat. Het kan echter ook gaan om een rekening waar u de afgelopen 12 jaar nog geld op had staan.

U kunt contact met ons opnemen voor advies over uw mogelijkheden en begeleiding bij het alsnog aangeven van buitenlandse rekeningen.