Box 3 vermogen

Heeft u box 3 vermogen en wilt u graag advies over hoe de zaken zo te structureren dat u minimaal Box 3 belasting betaalt? Onze ervaren adviseurs zijn u hiermee graag van dienst en zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. 

Vanwege deze ontwikkelingen kan het verstandig zijn om te wachten met het nemen van maatregelen met betrekking tot besparen op box 3 belasting totdat er meer duidelijkheid is over hoe deze belasting zal uitpakken. Eind september 2022 zou hier meer duidelijkheid over moeten komen.

Hoe zit het nu met de Box 3 belasting?

Heeft u ervoor gekozen om alleen te sparen en niet risicovol te beleggen? Of heeft u pech gehad met een risicovolle belegging? Met de huidige berekening wordt u dan relatief zwaar belast. De huidige vorm van vermogensrendementsheffing die sinds 2017 bestaat, gaat uit van een fictief rendement over sparen en beleggen. In veel gevallen is dit niet realistisch. Zoals u waarschijnlijk weet, gaat de box 3 belasting in de huidige vorm op de schop. Nadat op deze manier van berekening al veel kritiek was, volgde eind 2021 het oordeel van de Hoge Raad dat de vaste berekening van de box 3 belasting vanaf 2017 onevenredig substantieel is en daarmee in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Wij houden u graag op de hoogte van de box 3 ontwikkelingen en toekomstige gevolgen.

Wat te doen met de aangifte van Box 3

Pas in september zal het kabinet komen met een besluit over de berekening van het werkelijke rendement. Maar wat te doen met de huidige box 3 aangifte? U doet uw belastingaangifte zoals gebruikelijk en geeft hierbij het totale inkomen uit vermogen in box 3 op. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen. Valt uw box 3 vermogen boven de vermogensgrens (€ 50.000 in 2021)? Dan wordt de definitieve aanslag waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli verstuurd.

Voorlopige aanslag 2022

Heeft u een voorlopige aanslag 2022 gekregen? Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Dit wordt berekend bij de definitieve aanslag. Wel geeft de Belastingdienst iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. U ontvangt dus geen betalingsherinneringen en aanmaningen wanneer u deze termijn niet betaalt. Indien u box 3-inkomen heeft, blijft de invorderingspauze. De Belastingdienst kijkt dit na tijdens de pauze.

Besparing box 3

Over het algemeen is het belastingadvies om box 3-belasting te minimaliseren, ervoor te zorgen dat het bedrag op de peildatum voor belaste box 3-vermogens, namelijk 1 januari, zo laag mogelijk is. Om uw vermogen per 1 januari te verlagen, zijn er een aantal mogelijkheden. Wij adviseren u deze tips in het licht van de ontwikkelingen van de box 3 belasting te zien en kijken graag met u mee of deze tips in uw situatie voordeel opleveren:

  • Doe grote uitgaven altijd voor de nieuwe peildatum. Zoals bijvoorbeeld de aankoop van een auto, een verbouwing aan een woning of consumptieve goederen. Zo verlaagt u uw totale vermogen;
  • Los met uw spaargeld een deel van de hypotheek op de eigen woning (box 1) af en bespaar naast vermogensbelasting vaak ook wat hypotheekrente;
  • Voldoe indien mogelijk uw zorgpremie ineens (voor 1 januari) in plaats van in termijnen te betalen;
  • Los kleine schulden lager dan de drempel van € 3.200,- per belastingplichtige voor 1 januari af. Rente op persoonlijke leningen is meestal hoog en deze rente is fiscaal niet aftrekbaar;
  • Stort geld in een lijfrente. Dit geld is dan niet meer belast in box 3. Een storting is met name bij een pensioentekort het overwegen waard. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden;
  • Doe voor 1 januari van het nieuwe jaar schenkingen. Er geldt een algemene vrijstelling van € 2.274 (in 2022). Voor schenkingen aan kinderen is een vrijstelling van € 5.677,– (in 2022) van toepassing;
  • Maak gebruik van de jaarlijkse verhoogde vrijstelling eigen woning voor een schenking ten behoeve van de aanschaf van een eigen woning. Als u vragen heeft met betrekking tot deze vrijstellingen zijn wij u graag van dienst. Meest recente ontwikkelingen over de jubelton leest u hier;
  • Richt indien mogelijk een OFGR of BV op wanneer u een substantieel vermogen heeft en daarmee in de hogere box 3-schijven belasting betaalt. Uw vermogen wordt dan belast in de Vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing voor het werkelijke rendement van dit vermogen. Het voordeel is dat dit vermogen dan niet meer in box 3 belast wordt tegen een (hoog) fictief rendement. Dit biedt vooral een voordeel voor laag renderend vermogen zoals spaarrekeningen;
  • Verschaf een renteloze lening aan uw kind: u stalt uw geld tot maximaal € 100.000 op de spaarrekening van uw kind. Sluit wel een schriftelijke leningsovereenkomst af waarin u aangeeft dat de lening bedoeld is om negatieve rente bij de bank te voorkomen en dat u het geld altijd direct weer op kunt eisen.
  • Lees hier meer over het voorkomen van negatieve spaarrente.