Belastingaangifte

belastingaangifte

De jaarlijkse belastingaangifte is voor velen een lastige opgave, mede door complexe wijzigingen ieder jaar. Specialistische kennis is dan ook van groot belang. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs helpt u graag om uw belastingaangifte voor 2022, 2021 en eventuele eerdere jaren, optimaal in te vullen.

Wanneer wordt de aangifte ingediend?

Graag verzorgen wij uw aangifte. De deadline hiervoor is 1 mei, maar gezien de drukte en verwerkingstijd vragen wij in de regel uitstel aan tot 1 mei van het volgende jaar. Aangiftes behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Heeft u een specifieke reden waardoor de aangifte snel gedaan moet worden? Dan kunnen wij hier rekening mee houden bij het inplannen van de aangifte. Verwacht u een groot bedrag te moeten betalen over 2021? Wij adviseren dan zo spoeding mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen, zodat belastingrente beperkt kan worden. Indien u zoveel mogelijk informatie met ons deelt over mogelijk aftrekbare uitgaven en andere relevante wijzigingen, kunnen wij uw aangifte optimaliseren.

Waarom een belastingadviseur gebruiken?

Onze adviseurs zorgen ervoor dat u niet meer belasting betaald dan nodig. Wij begrijp dat dat belangrijk voor u is. Daarnaast is het mogelijk nog belangrijker dat er geen zaken over het hoofd gezien worden en dat u ook niet minder belasting betaalt dan van u wordt verwacht. Ofschoon minder belasting betalen op de korte termijn misschien leuk lijkt, kan niet betaalde belasting op de lange termijn leiden tot een veelvoud aan problemen waaronder het alsnog betalen van de belasting, het betalen van belastingrente, het betalen van boetes die kunnen oplopen tot 300% tot en met gevangenisstraf toe. Het is dan ook van belang dat u ons als adviseur zo goed mogelijk informeert over uw situatie; u blijft immers zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte. Het gebruiken van de goedkoopste adviseur die u kunt vinden, is dan ook ronduit onverstandig. Ditzelfde geldt voor het zelf invullen van de aangifte.

Hoe optimaliseren wij uw belastingaangifte?

Uw gehele situatie wordt tegen het licht gehouden, zodat u zeker bent van een optimale benutting van heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en toerekeningen. Hiertoe wordt uiteraard de belastingwetgeving op de voet gevolgd. Onze belastingadviseurs zorgen voor een complete afhandeling van uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel eerdere jaren. Hierbij worden ook belastingaanslagen en andere correspondentie van de Belastingdienst gecontroleerd. Bovendien wordt er indien nodig direct bezwaar gemaakt.

Tevens krijgt u proactief belastingadvies over bijvoorbeeld wijzigingen in de eigenwoningsituatie, hypotheekrenteaftrek, mogelijkheden met zorgkosten, studiekosten, giften en andere aftrekposten. Ook verzorgen wij de optimale verdeling tussen partners. Welk advies u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Andere belastingaanvragen en adviezen

U kunt bij J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs behalve voor de belastingaangifte ook terecht voor andere belastingadviezen en -aanvragen, zoals over internationaal belastingadvies, de inkeerregeling, schenkingen en erfenissen. Hoe uw situatie er ook uit ziet, J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs streeft altijd de maximale besparing voor u na.