Administratieve Dienstverlening

Administratieve Dienstverlening

De financiële bedrijfsadministratie vormt de basis voor het jaarrapport en de fiscale aangiften. Met een correcte boekhouding voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en kunt u beter geïnformeerd beslissingen nemen.

Administratieve dienstverlening door J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs kan zowel het overnemen van de gehele bedrijfsadministratie omvatten, maar ook het begeleiding bieden bij de administratie in eigen huis. Wij kunnen actief met u meedenken wat uw wensen zijn en hoe de administratie in uw geval geoptimaliseerd kan worden.

Het voordeel van de complete bedrijfsadministratie uitbesteden aan ons kantoor is dat dit direct correct verwerkt wordt en op efficiënte manier aangeleverd kan worden aan de Belastingdienst. Ook kunnen wij u makkelijker adviseren omdat alle gegevens reeds beschikbaar zijn.

Tot onze administratieve dienstverlening behoort ook het verzorgen van uw salarisadministratie, zie voor meer informatie onder ‘Fiscale aangiften‘.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt samengesteld met de informatie uit de gevoerde bedrijfsadministratie. Uit de jaarrekening blijken de cijfers van de prestaties in het betreffende jaar. Uiteraard is dit van belang voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, maar het geeft ook het management van de onderneming een waardevol inzicht in de financiën. Op basis van de jaarrekening kunnen analyses gemaakt worden en conclusies getrokken worden, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden voor de toekomst.

Ons kantoor zorgt voor een jaarrekening die aan de vereisten van zowel de overheid als van bijvoorbeeld banken voldoet. Indien voor uw onderneming een accountantsverklaring nodig is, kan dit via ons netwerk geregeld worden. B.V.’s en verenigingen dienen ook een publicatiejaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Tussentijdse rapportages

Behalve de jaarrekening zijn ook tussentijdse cijfers een goed middel om een zo up-to- date mogelijk financieel inzicht te verkrijgen. Alleen zo weet u waar u aan toe bent in uw onderneming. Indien u pas na afloop van het jaar weet waar u aan toe bent, kunnen er wel eens vervelende verrassingen uit komen. Door beter financieel management gebaseerd op recentere cijfers uit de bedrijfsadministratie had u wellicht (nog) betere resultaten kunnen halen. Wij helpen u bij het analyseren van zowel knelpunten als kansen voor uw onderneming.