Schenkbelasting

Aangifte schenkbelasting

Behaal belastingvoordeel door te schenken. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Neem nu contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie, ook bij schenkingen vanuit of naar het buitenland.
Lees hier voorbeeldsituaties over schenking vanuit of naar het buitenland

Door middel van schenkingen kunt u ook voorkomen dat later een hogere erfbelasting moet worden betaald.

Schenking voor eigen woning kinderen

Vaak worden schenkingen gedaan om bij te dragen aan de aankoop van een eigen woning van de kinderen; de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. U betaalt in 2022 geen schenkbelasting over een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021). Aan deze schenking zijn wel voorwaarden verbonden. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen voltrekken. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking besteed moet zijn aan een eigen woning.

Tarieven en vrijstelling schenkbelasting

Degene die de schenking ontvangt, moet tezamen met de schenker aangifte schenkbelasting doen, maar de schenkbelasting zelf kan ook door de schenker op zich worden genomen en bij de schenking worden betrokken en dit leidt dan tot een hogere schenkbelasting. Over de schenkingen moet schenkingsbeslating worden betaald. Er is echter ook een vrijstellingsbedrag. De tarieven van de schenkbelasting zijn hetzelfde als die van de erfbelasting, maar de vrijstellingsbedragen schenkbelasting zijn anders.

In eerdere jaren reeds geschonken
Heeft u in eerdere jaren ook al gebruik gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, zoek dan goed uit welke mogelijkheden u nog heeft. Er kunnen dan andere regels gelden.

 

Voorbeeldsituaties schenkingbelasting