Aangifte erfbelasting

aangifte erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die na overlijden over de nalatenschap moet worden betaald. Hiervoor moet apart aangifte erfbelasting worden gedaan. Voor de erfbelasting gelden veel bijzondere regels die in de aangifte erfbelasting op de juiste manier verwerkt dienen te worden. U kunt deze aangifte aan ons uitbesteden. Ook als er sprake is van een internationale nalatenschap, de erflater of u woont in het buitenland, kunt u bij ons terecht voor advies en de aangifte.

Naast de erfbelasting moet voor de overledene in het jaar van overlijden met een F-biljet een aangepaste aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Voor de erfgenamen zijn dit vaak lastige aangelegenheden, temeer daar deze niet vaak voorkomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs is die zorg in vertrouwde handen. Dat geldt ook voor de verdeling en afwikkeling van de nalatenschappen zelf. Regelmatig worden we daarbij door klanten aangesteld als executeur. Op die manier wordt de nalatenschap en daarmee de erfbelasting op een professionele, objectieve wijze door ons beheerd en afgehandeld. Ook kunnen wij zorg dragen voor uw gehele estate planning om vermogen naar de volgende generatie over te brengen met een minimale belasting. Hierbij adviseren wij u ook over de mogelijkheid om schenkingen te doen, zodat de uiteindelijke erfbelasting lager uitvalt.

Internationale nalatenschap

Woont u in het buitenland en de erflater in Nederland? Er moet dan Nederlandse erfbelasting worden betaald. Woonde de erflater in het buitenland en u in Nederland? Dan hoeft in Nederland geen erfbelasting te worden betaald. Wel dient u in een later stadium aangifte te doen van het verkregen vermogen, box-3 belasting. Wij zijn u graag van dienst met advies, de aangifte erfbelasting en/of aangifte van box-3 vermogen.

Erfbelasting tarieven en vrijstellingen
Het tarief dat betaald moet worden bij de aangifte erfbelasting hangt af van de relatie met de overledene en de hoogte van het geërfde bedrag en varieert tussen de 10 en 40%.

De erfbelasting tarieven over 2022 vindt u hier.

Bij erfbelasting geldt een vrijgesteld bedrag waarover u geen aangifte erfbelasting hoeft te doen. De vrijstellingsbedragen voor de erfbelasting 2022 vindt u hier.

Wil u meer weten over het doen van erfbelasting aangifte en hoe de specialisten van J.C. Suurmond & zn. u hierbij kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.