30 procent regeling

30%-regeling
De 30 procent regeling is een belastingmaatregel voor werknemers die gerekruteerd zijn vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken voor een Nederlands bedrijf.  De 30 procent regeling geeft 5 jaar recht op 30% van het salaris belastingvrij en op vrijstelling van belastingplicht over wereldwijd vermogen. Nederlanders die terugkeren na 25 jaar of langer in het buitenland te hebben gewoond, komen in principe ook in aanmerking voor deze gunstige regeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij kunnen adviseren rondom de geldigheid en aanvraag van de 30% regeling van uw vanuit het buitenland gerekruteerde werknemer(s);
 • Wij kunnen u adviseren over mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling indien u meer dan 25 jaar in het buitenland heeft gewoond en terugkeert naar Nederland. De overheid stelt hiervoor strenge eisen, dus de kans op toekenning is niet groot. Maar het kan wel zo zijn dat uw buitenlandse partner wel recht heeft op de regeling. Lees hier enkele voorbeeldsituaties van de 30% regeling voor terugkerende Nederlanders.

De voordelen van de 30%-regeling:

 • Belastingvrije korting op 30% van het salaris;
 • Belasting ontheffing over inkomen uit wereldwijde spaartegoeden en investeringen (behalve binnenlandse vastgoed investeringen);
 • Belastingvrijstelling over dividenden van aanzienlijke aandeelhouders, behalve directe aandelen in een Nederlands bedrijf;
 • Verscheidene andere praktische voordelen, zoals een eenvoudigere procedure om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen.

De 30 procent regeling voorwaarden zijn:

 • Geplaatst of gerekruteerd zijn vanuit het buitenland: men moet in een ander land gewoond hebben voordat men de baan in Nederland heeft aangenomen;
 • Schaarse expertise: dit is voornamelijk gebaseerd op de minimum salarisvereiste. In 2022 is deze € 39.647 (2021: € 38.961); dit is het belastbaar salaris plus het 30 percent. Dit betekent een bruto salaris van ongeveer € 56.639 (inclusief het 30% belastingvrij gedeelte) (€ 55.659 in 2021);
 • Voor jonge PhD afgestudeerden (< 30 jaar) gelden minder strenge eisen; als zij een baan aannemen direct nadat ze hun PhD in Nederland hebben afgerond, vervalt de voorwaarde dat zij aangesteld moeten zijn vanuit het buitenland. Ook geldt voor hen een lager minimum salaris: € 30.001 in 2022 (2021: € 29.616);
 • Voor wetenschappelijk onderzoekers geldt geen salaris criterium;
 • In bezit zijn van een Nederlands BSN zodat belastingaftrek plaats kan vinden; de 30%-vrijstelling moet afgetrokken worden van het bruto inkomen.
 • Men moet gedurende 16 van de afgelopen 24 maanden buiten een radius van 150 km van de Nederlandse grens hebben gewoond om aangemerkt te worden als inkomende werknemer;
 • Nederlanders moeten minstens 25 jaar in het buitenland hebben gewoond en gewerkt voordat zij weer hier worden geplaatst of gerekruteerd om als expat te worden gezien.
 • Periodes waarin men heeft gewoond en/of gewerkt in Nederland in de laatste 25 jaar worden afgetrokken van de 30 procent regeling.

Belang van fiscaal advies bij eerste aangifte na toekenning

Ook nadat de 30%-regeling is toegekend, is het raadzaam om fiscaal advies in te winnen. Het komt namelijk vrij nauw welk soort belastingformulier wordt ingevuld. Als bijvoorbeeld in de vooraf ingevulde aangifte niet gekozen wordt voor gedeeltelijke buitenlandse belasting blijft er een belastingplicht bestaan over wereldvermogen in box 3. Dit kan gemakkelijk per ongeluk gebeuren aangezien de Belastingdienst in de meeste gevallen automatisch Nederlandse bankrekeningen in box-3 heeft vermeld. Als deze niet worden gecorrigeerd, is er automatisch niet gekozen voor gedeeltelijke buitenlandse belasting en moeten ook buitenlandse bankrekeningen en investeringen worden toegevoegd.

Voor verdere informatie over de 30 procent regeling en wat wij voor u kunnen doen, neem contact met ons op.

Voorbeeldsituaties 30% regeling voor partner