183-dagenregeling

Belasting werken buitenland

Werkt u meer of minder dan 183 dagen in het buitenland? Kijk of de 183-dagenregeling voor u geldt en hoe u belastingvoordeel kunt behalen.

Werkt en verblijft u een gedeelte van het jaar in het buitenland terwijl u in Nederland woont? De 183-dagenregeling voorkomt dat u in beide landen belasting betaalt over uw salaris en bepaalt in welk land uw salaris moet worden belast. Wilt u op tijd weten waar uw inkomen belast wordt om fiscale problemen achteraf te voorkomen? Neem contact met ons op om uw situatie voor te leggen.

Lees hier enkele voorbeeldsituaties betreffende de 183-dagenregeling.

Wanneer is de 183-dagenregeling van toepassing

In de meeste belastingverdragen met andere landen is bepaald dat het werkland mag heffen over het salaris. Onderdeel van deze belastingverdragen is echter de 183-dagenregeling. Indien deze van toepassing is, mag juist het woonland heffen. Dit is van toepassing indien aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • men verblijft niet langer dan 183 dagen in het werkland;
  • de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd;
  • de werknemer niet werkt in een vaste vestiging van de werkgever in de staat waar de werknemer werkt.

Wanneer dit het geval is, is het salaris pas in de werkstaat belastbaar wanneer men daar meer dan 183 dagen aanwezig is. Zo niet, dan is het gehele salaris belast in het woonland.

Salaris in woonland blijft belastbaar

Overigens zijn dagen die niet in de werkstaat worden gewerkt, maar bijvoorbeeld in de woonstaat of zelfs een derde land, hoe dan ook belast in de woonstaat. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer u in een bepaald land woont, is daar sprake van binnenlandse belastingplicht. Wereldwijd inkomen en vermogen moet dan in de aangifte in dat land vermeld worden. Vervolgens wordt op basis van de 183-dagenregeling bekeken over welk deel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gevraagd kan worden.

Werkdagen goed bijhouden

Het is in het kader van de 183-dagenregeling erg belangrijk om alle dagen dat u in het werkland verblijft goed bij te houden. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst toch in Nederland zal proberen te heffen.

Voorbeeldsituaties 183-dagenregeling