183-dagenregeling en corona

Werkt en verblijft u normaal gesproken in verschillende landen? De zogenaamde 183-dagenregel voorkomt dat u in twee landen belasting betaalt over uw salaris en bepaalt in welk land uw salaris moet worden belast.

Het kan zijn dat u vanwege de coronacrisis onverwacht meer of juist minder dan 183 dagen in Nederland werkt. Bijvoorbeeld doordat u niet terug kon naar Nederland of juist nog niet naar het buitenland kon vertrekken. Werkt(e) u meer dan 183 dagen in Nederland, dan blijft uw salaris belastbaar in Nederland. Is het minder dan 183 dagen, dan zal het andere land ook het inkomen gaan belasten. Nederland zou dan dubbele belastingaftrek moeten toekennen naar rato van het aantal dagen in het buitenland. Het is dan ook belangrijk dat u uw werkdagen in elk land correct telt, inclusief vakantiedagen.

Lees hier meer over: